Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Mapa dojazdu

 


Wyświetl większą mapę

Panel kontrahenta

Zaloguj się do systemu

aby poznać ofertę

przygotowaną specjalnie

dla Twojej firmy.

Kontakt

 Hurtownia Klimanovum

 ul. gen. Franciszka Włada 1

99-400 Łowicz

NIP: 8341773724

 mail: klimanovum@wp.pl

tel: 792670069,792432145

gg: 46528782 

 

Mbank 26 1140 2004 0000 3102 7470 8890

 

 

 

 

 

 

Ocena efektywności urządzeń chłodniczych

Zgodnie z art. 62, ust. 1 pkt. 6 Prawa Budowlanego wszystkie urządzenia chłodnicze zabudowane w układach klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej powyżej 12kW powinny co najmniej raz na 5 lat podlegać ocenie efektywności energetycznej.
Zakres oceny obejmuje:
Przeprowadzenie inwentaryzacji systemów klimatyzacyjnych zabudowanych na obiekcie z szczególnym uwzględnieniem:
- określeniem schematów działania systemów,
- sprawdzeniem zasad realizacji procesów obróbki powietrza,
- sprawdzeniem sposobu działania układów automatycznej regulacji,
- weryfikacji parametrów pracy układów w odniesieniu do warunków obliczeniowych,
- sprawdzeniem stanu technicznego instalacji: urządzeń, kanałów, rurociągów.
Wykonanie właściwych pomiarów efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych zabudowanych w układach klimatyzacyjnych przy pomocy odpowiednich przyrządów pomiarowych:
- określenie ilości, wielkości i rodzaju sprężarek zbudowanych w urządzeniach chłodniczych o mocy powyżej 12 kW,
- przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów odpowiednich temperatur i ciśnień w obiegach chłodniczych celem określenia rzeczywistej wydajności chłodniczej sprężarek (urządzeń),
- przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów prądowych umożliwiających wyznaczenie rzeczywistej mocy elektrycznej pobieranej przez sprężarki (urządzenia).
 Przygotowanie protokołów końcowych:
- na podstawie otrzymanych wyników pomiarów określenie wskaźników efektywności energetycznej sprężarek (urządzeń),
- porównanie otrzymanych wartości współczynników efektywności energetycznej z wartościami nominalnymi (fabrycznymi) sprężarek (urządzeń),
- określenie przyczyn ewentualnych odchyłek (nieprawidłowa ilość czynnika chłodniczego, uszkodzenia, zabrudzenia poszczególnych fragmentów urządzeń, stan izolacji itp.)
- wskazanie działań w miejscach wymagających interwencji (zgodnie ze stwierdzonymi nieprawidłowościami),
- wskazanie możliwych do zastosowania modernizacji poprawiających efektywność energetyczną układów (obróbka powietrza, nastawy i sposób działania automatycznej regulacji, czas i parametry pracy itp.).
Zgodnie z art. 62, ust. 5 tego typu oceny mogą wykonywać osoby posiadające następujące kwalifikacje:
- świadectwa kwalifikacyjne w zakresie napraw i obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane,
- świadectwa kwalifikacyjne dozorowe i eksploatacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (w zakresie wymaganym dla instalacji klimatyzacyjnych).
Firma nasza posiada wymagane prawem uprawnienia, ukończyliśmy również niezbędne szkolenia z zakresu oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych uprawniające nas do wykonywania przedmiotowych ocen.


Szkolenie zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez
KRAJOWE CENTRUM INNOWACJI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI , którego jesteśmy członkami.

Badania wykonywane są aparaturą pomiarową firmy TESTO.

 

 

  • ico_img zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - ccf20141124.jpg [2014-11-28 14:16, 2.60 MB]